Hành hình bằng tiêm thuốc độc tốn kém cỡ nào?

0
853
Loading...

Đại biểu Quốc hội cho biết chi phí hành hình bằng tiêm thuốc độc lên tới hàng trăm triệu đồng trong khi hình thức xử bắn chỉ tốn 15 triệu đồng.

 

01 Dec 1997 — Possible cure — Image by © Tom & Dee Ann McCarthy/CORBIS

Loading...

Loading...